Obchodné podmienky

Článok I.

1. Prevádzkovateľ internetového e-shopu:

Názov firmy: Svet legín, s.r.o.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Katarína Petrová
Telefón: +421 949 655 666
E-mail:  info@svetlegin.sk
Fakturačné údaje: Svet legín, s.r.o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 131 012
DIČ: 202 376 03 98

Firma nie je platcom DPH !

Firma je zapísaná v OR Okr.súdu Prešov, odd. Sro, číslo: 27875/P.

Ponúkaný tovar je nový a nepoužitý.

 

2. Predávajúci:

 

Názov firmy: Svet legín, s.r.o.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Katarína Petrová
Telefón: +421 949 655 666
E-mail:  info@svetlegin.sk
Fakturačné údaje: Svet legín, s.r.o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 131 012
DIČ: 202 376 03 98

3. Dodávateľom tovarov a služieb na stránke www.svetlegin.sk:

Názov firmy: Svet legín, s.r.o.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Katarína Petrová
Telefón: +421 949 655 666
E-mail:  info@svetlegin.sk
Fakturačné údaje: Svet legín, s.r.o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 131 012
DIČ: 202 376 03 98

4. Kupujúci:

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5. E-shop:

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.


6. Tovary a služby:

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka:

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Elektronická komuníkácia:

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

9. Orgán dozoru

 

Orgánom dozoru je: SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 PrešovČlánok II.
 

Cena


1. Všetky uvádzané ceny pri tovaru sú konečné.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

 

Objednávka

 

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej vytvorenia bez zmluvnej pokuty.
 

Článok IV.

 

Platobné podmienky

 

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

    a) platba na dobierku (platíte priamo pri preberaní tovaru)

    b) platba prostredníctvom platobnej brány TrustPay

    c) platba na základe zálohovej faktúry - vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe zostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v č. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Kupujúci môže, ale nemusí poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

   a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

   b) zľavu za opakovaný nákup,

   c) zľavu na základe jednorázového zľavového kupónu,

   d) množstevnú zľavu

5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

 

Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovaru nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.*

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako aj ostatné dokumenty k tovaru alebo službe ako krajina pôvodu, zloženie materiálu, spôsob starostlivosti.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom

    a) Slovenskou poštou,

    b) Kuriérom

    c) osobne v sídle spoločnosti (len v prípade platby cez TrustPay alebo vopred na účet)

 

*UPOZORNENIE: Tovar, ktorý nie je skladom je možné, že sa u nášho dodávateľa medzitým  vypredá, ak sa tak stane budeme Vás o tom informovať.

 

Článok VI.

 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 

1. Pri platbe na dobierku (platíte pri prevzatí tovaru)

    a) Slovenská pošta:

            - objednávka do 30 € - poštovné a dobierečné spolu 3,- €
            - objednávka nad 30 € - poštovné zdarma a dobierečné 1,- €

    b) Kuriérskou spoločnosťou:

            - objednávka do 30 € - prepravné a dobierečné spolu 4,- €

            - objednávka nad 30 € - prepravné a dobierečné spolu 4,- €

2. Pri platbe cez platobnú bránu TrustPay

    a) Slovenská pošta:

            - objednávka do 30 € - poštovné 2,- €
            - objednávka nad 30 € - poštovné zdarma 

    b) Kuriérskou spoločnosťou:

            - objednávka do 30 € - prepravné 3,- €

            - objednávka nad 30 € - prepravné 3,-€

3. Pri platbe vopred cez zálohovú FA*

    a) Slovenská pošta:

            - objednávka do 30 € - poštovné 2,- €
            - objednávka nad 30 € - poštovné zdarma 

    b) Kuriérskou spoločnosťou:

            - objednávka do 30 € - prepravné 3,- €

            - objednávka nad 30 € - prepravné 3,-€

*Objednaný tovar je možné zaplatiť aj platbou na účet č.ú.: 3138132851/0200, V.S.:číslo objednávky

 

4. Kupujúci je povinný dodanú zásielku pred prevzatím prezrieť a skontrolovať jej stav. Pokiaľ kupujúci zistí viditeľné poškodenie obalu (roztrhnutie a pod.), odporúčame zásielku odmietnuť. Ak kupujúci prevezme zásielku, v ktorej po rozbalení zistí poškodenie tovaru spôsobené prepravcom, reklamuje ju najneskôr do 2 pracovných dní u svojej dodacej pošty.

5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.

 

Prevod vlastníckého práva

 

1.Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť az v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

 

Článok VIII.

 

Storno kúpnej zmluvy

 

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktoré je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. 

 

Článok IX.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiť má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru vrátane vysačky s obchodnou značkou, ktorá mu bola doručená spolu s tovaru, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár TU, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" - hviezdičkou.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, taktýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č.102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovaru a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č.102/2014 Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru

 

Článok X.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

    a) prevziať objednaný tovar,

    b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

    c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

    a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

    b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.

 

Ochrana osobných údajov

 

1. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že uvedené osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-         mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

6. Kupujúci má právo kedykoľvek nechať vymazať poskytnuté osobné údaje, žiadosť je potrebné zaslať písomne na našu adresu alebo prostredníctvom e-mail na mail uvedený v kontaktoch.

 

Článok XII.

 

Zmluvná pokuta

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm a)

2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

 

Článok XIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2015

 

 


Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
6. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

e. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
g. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

d. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu, nakoľko následná reklamácia už nebude uznaná, keďže Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že tovar je nepoškodený.

14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

15. Kontakt na majiteľa Jaroslav Kessel, Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad, info@svetlegin.sk


V Poprade 01.04.2014

E-shop s legínami

svetlegin.sk Vám ponúka ten najkvalitnejší tovar za bezkonkurenčné ceny.

Kontaktujte nás

Telefón:
0949 655 666
E-mail:
info@svetlegin.sk

Facebook